4 Başlıkta Cadılar Bayramı Ekonomisi4 Başlıkta Cadılar Bayramı Ekonomisi
İçindekiler

4 Başlıkta Cadılar Bayramı Ekonomisi

İskoç kökenli “Hallowe’en” kelimesinden ortaya çıkan Halloween, “Hallows Evening” anlamına geliyor. Türkçede Cadılar Bayramı olarak isimlendirilen Halloween, Hristiyanlar tarafından her sene Ekim aynın son gününde kutlanıyor. Diğer pek çok şenlik gibi Cadılar Bayramı da, tüketici harcamalarını artırmakta ve perakendecilerin bu dönemde yeni gelir fırsatları yaratmasına olanak sağlamaktadır. Ulusal Perakende Federasyonu (NFR) verilerine göre ABD’de Cadılar Bayramı harcamaları her sene istikrarlı bir şekilde artıyor; 2007’de Cadılar Bayramı döneminde 5.1 milyar dolar harcama yapılırken, geçen yıl 8 milyar dolara yakın harcama gerçekleşti. Bu yıl ise ABD’de Cadılar Bayramı harcamalarının 9.1 milyar dolara ulaşarak rekor kıracağı tahmin ediliyor.
Cadılar Bayramı, başta ABD olmak üzere yoğun olarak kutlandığı ülkelerde bazı ekonomik etkileri de beraberinde getiriyor.

Bu dönemde en çok dekorasyon, kostüm, şeker ve balkabağı üreticilerinin satışları ve gelirleri artıyor

Bu dönemde en çok dekorasyon ürünleri, kostüm, şeker ve balkabağı üreticilerinin gelirlerinde artış yaşanıyor. Zira şekerlemeler, balkabakları ve kostümler Cadılar Bayramıyla ilgili âdetlerin ve simgelerin kökenini oluşturuyor.

Cadılar Bayramı potansiyel iş büyümesine yardımcı olurken dönemsel olarak işsizliği de düşürüyor

Pek çok üretici Cadılar Bayramında artan talebi karşılamak için daha fazla üretim yapmaya ihtiyaç duyuyor. Bu noktada istihdam artarak kısa dönemli de olsa işsizlik düşüyor. Sadece üretici tarafında değil, harcamaların bu dönemde artış yaşandığı hizmet sektörlerinde de yeni istihdam olanakları ortaya çıkıyor.

Amerikalılar kişi başına yaklaşık olarak 80 dolar harcama yapıyor

NFR verilerine göre, geçen yıl Cadılar Bayramı döneminde kişi başına 82 dolar harcama yapan Amerikalıların bu yıl 86 dolarlık harcama yapacağı tahmin ediliyor. İstatistiklere göre Amerikalıların üçte ikisi (yüzde 70.6) şekerlemeler için kişi başına yaklaşık 25 dolar harcıyor; kostümler için yine kişi başına yaklaşık 80, dekorasyon ve süslemeler içinse 30 dolar harcama yapılıyor.

Cadılar Bayramı durgun ekonomiler üzerinde kimi zaman olumsuz etkileri de beraberinde getirebiliyor

Üreticilerin, perakendecilerin satışlarını artırsa da Cadılar Bayramı ekonomi üzerinde istenmeyen etkiler yaratabiliyor. Örneğin Ekim ayında mevcut bütçesinin üzerinde ya da genellikle borçlanarak yapılan harcamalar, bayramın ardından Kasım ve Aralık veya sonraki aylarda bütçelerini tekrar dengeleyebilmeleri için bazı tüketicilerin harcamalarını azaltmasına sebep olabiliyor ki bu da ekonomiler üzerinde daralmaya neden olabiliyor.