MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Bahçeli'nin A TakımındaMHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Bahçeli'nin A Takımında
İçindekiler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Vahit Kayrıcı, partisinin en üst düzey yönetim organı olan Başkanlık Divanı'nda önemli bir pozisyona atandı. Kayrıcı, partinin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak. Bu pozisyon, Kayrıcı'nın uzun yıllar süren kamu hizmeti ve yöneticilik deneyimlerini, siyasi tecrübesini ve liderlik vasıflarını ön plana çıkarmıştır. Bu görevde, Kayrıcı; partinin politik stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynamakta, özellikle parti içi iletişimi ve koordinasyonu güçlendirme konusunda önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Siyaset

Yeni Yönetimde Kimler Var?

📌 Milliyetçi Hareket Partisi'nin yenilenen Başkanlık Divanı, Vahit Kayrıcı'nın yanı sıra birçok yeni ve yetenekli üyeyi bünyesine katmıştır. Bu yeniden yapılanma, partinin çeşitli alanlarda yenilikçi politikalar geliştirme hedefi doğrultusunda, stratejik görevlere farklı yeteneklerdeki üyelerin atanmasıyla şekillenmiştir. Yeni yapı, partinin dinamizmini artırma ve daha geniş bir perspektiften Türkiye'nin siyasi manzarasına etki etme amacını taşımaktadır.

Başkanlık Divanı Üyeleri

🏛️ Başkanlık Divanı, partinin günlük işlerinden sorumlu olacak ve MHP'nin politik yönünü belirleyecek stratejileri formüle edecek şekilde yapılandırılmıştır. Divan, 12 genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki genel sekreter yardımcısından oluşmaktadır. Bu ekip, partinin iç ve dış politika stratejilerini, seçim kampanyalarını ve halkla ilişkiler faaliyetlerini koordine edecek şekilde görev yapmaktadır.

Detaylı Görev Dağılımı ve Üyelerin Sorumlulukları

 • Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Parti teşkilatlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve yerel organizasyonların güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapar.
 • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Seçim süreçlerinin adaletli ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar ve hukuki meselelerde partiye danışmanlık yapar.
 • Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Partinin parlamento içindeki ve yürütme organlarıyla olan ilişkilerini yönetir, siyasi stratejilerin uygulanmasını sağlar.
 • Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ekonomik gelişmeler ve sosyal politika alanındaki gündemleri takip eder ve bu konularda parti politikalarını şekillendirir.
 • Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Partinin medya ve iletişim stratejilerini yönetir, dijital platformlarda partinin görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

Bu yapılanma ile MHP, Türkiye'nin siyasi sahnesinde daha etkili bir rol oynamayı ve geniş bir yelpazede temsil kabiliyetini artırmayı hedeflemektedir. Partinin bu yeni kadrosu, dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarla Türkiye'nin karşılaştığı mevcut ve potansiyel sorunlara çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Yeni Başkanlık Divanı şu şekilde

 • Genel Sekreter İsmet Büyükataman
 • Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
 • Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.
 • Grup Başkanvekili Filiz Kılıç
 • Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
 • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
 • Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
 • Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu
 • Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
 • Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
 • Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal
 • Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöter
 • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
 • Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
 • Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
 • Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu

Vahit Kayrıcı Siyasi Kariyeri ve Vizyonu

Vahit Kayrıcı, Siyaset

Siyasi Kariyeri ve Katkıları

📈 Vahit Kayrıcı, 1956 doğumlu ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe Yüksek Okulu mezunudur. Çeşitli kamu ve özel sektör deneyimlerinin ardından, 1999 yılından itibaren MHP Çorum Milletvekili olarak Türk siyaset sahnesinde etkin roller üstlenmiştir. Kayrıcı, aynı zamanda evli ve üç çocuk babasıdır, siyasi ve sosyal hayatında ailesine büyük önem vermektedir.

Seçimler ve Halkla İlişkiler

Seçimler ve Halkla İlişkiler, Siyaset

🗳️ Kayrıcı, 2023 genel seçimlerinde de Çorum'dan milletvekili olarak aday gösterilmiş, seçim sürecinde aktif olarak yer almıştır. Seçim kampanyaları sırasında halkla iç içe bir yaklaşım sergileyerek, seçmenlerin sorunlarına duyarlı bir tutum göstermiştir. Özellikle yerel düzeydeki etkinlikler ve toplumla bütünleşme çabaları, Kayrıcı'nın halk nezdindeki popülaritesini artırmıştır.

Türkiye ve Çorum İçin Gelecek Vizyonu

🌍 Kayrıcı'nın siyasi geleceğe dair vizyonu, Türkiye'nin uluslararası alanda söz sahibi bir ülke olarak konumlanmasını içermekte ve yerel kalkınma projeleriyle Çorum'un sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu vizyon, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüşmektedir.

Yeni Yönetim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Vahit Kayrıcı'nın MHP içindeki rolü nedir?

Vahit Kayrıcı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeniden yapılanan Başkanlık Divanı'nda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyon, Kayrıcı'ya parti içinde önemli bir liderlik rolü vermektedir. Genel Sekreter Yardımcısı olarak Kayrıcı, partinin stratejik planlarını geliştirmek, uygulamak ve partinin genel politik yönünü belirlemekle sorumlu bir ekip içinde yer almaktadır. Görevleri arasında parti iletişimi, üye ilişkileri yönetimi ve çeşitli komitelerle koordinasyon sağlamak bulunmaktadır. Ayrıca, genel siyasi stratejilerin ve partinin kampanya politikalarının uygulanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

MHP'nin Başkanlık Divanı'nda kimler yer almaktadır?

MHP'nin Başkanlık Divanı, partinin en üst düzey yönetim kadrosunu oluşturur ve burada 12 genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki genel sekreter yardımcısı görev yapmaktadır. Bu divan, partinin günlük işleyişinden sorumludur ve politik yönünü belirleme, politika geliştirme ve uygulama konularında merkezi bir role sahiptir. Üyeler, partinin çeşitli alanlardaki politikalarını yönlendirirken, özel yetenek ve deneyimlerini kullanırlar. Başkanlık Divanı üyeleri, partinin teşkilat, hukuk, siyasi işler, ekonomi, medya ve dijital iletişim gibi önemli fonksiyonlarını yönetir ve Türkiye genelindeki parti stratejilerini koordine eder.